Εμπόριο επισκευές service ηλεκτρικών εργαλείων

Πέτρου Ράλλη 128 – Νίκαια Αττικής τ.κ. 184 54

Τηλεφωνικό κέντρο : 210 49 41 155

www.boschservice.gr

e-mail : kostas_katra@yahoo.gr

Top